zażółć gęślą jaźń ZAŻÓŁĆ GĘŚLĄ JAŹŃ


Punkt przedszkolny „Akademia Przedszkolaka” w Kleczanowie 

„Jedynie dzieci wiedzą, czego szukają.”


„Rozwój i Integracja” Stowarzyszenie z siedzibą w Kleczanowie wychodząc naprzeciw potrzebom edukacji dzieci w wieku przedszkolnym, rozpoczęło działalność oświatową otwierając Punkt Przedszkolny „Akademia Przedszkolaka” w Kleczanowie. Do „Akademii Przedszkolaka” uczęszczają dzieci w wieku trzech i czterech lat, z różnych miejscowości i gmin. Korzystają one z dwóch pięknie wymalowanych, bajkowych sal – jednej służącej do zabawy, zajęć muzyczno-ruchowych i językowych, oraz drugiej, w której spożywają posiłki (śniadanie i obiad), a w wolnym czasie kształtują swoje umiejętności manualne (rysują, lepią, układają).


Oprócz 5-godzinnych zajęć realizujących podstawę programową wychowania przedszkolnego, dzieci uczęszczają na zajęcia teatralne podczas, których p. Damian Jędrycha – bawiąc się z najmłodszymi, uczy prawidłowej wymowy i dykcji, a jednocześnie przygotowuje dzieci do odgrywania w przyszłości bajkowych ról. W bardzo miłej i serdecznej atmosferze przebiegają również zajęcia języka angielskiego prowadzone przez p. Anię Małkiewicz, która stara się zaszczepić w Małych Wychowankach – Małych Poliglotów. Nie sposób również nie wspomnieć o naszych dwóch paniach: Joasi Kos, która swoim spokojem uczy dzieci dobrych wartości w życiu człowieka oraz postaw godnych naśladowania, a także p. Justynie Niezgodzie, która swym łagodnym podejściem do przedszkolaków koi smutki i łezki oraz wspiera w trudnych sytuacjach. Nauczycielem sprawującym opiekę, naukę i kontrolę nad Punktem Przedszkolnym „Akademia Przedszkolaka” jest p. Anna Zybała.


Punkt Przedszkolny jest miejscem, w którym dbamy o wszechstronny rozwój w obszarze edukacji ale także w obszarze wychowania. Skupiamy się w nim nad dzieckiem, nie tylko w sensie opanowania umiejętności i wiadomości, ale nad kontaktami między rówieśnikami, z dorosłymi (rodzicami, nauczycielami). Dzięki nowoczesnemu (na miarę europejską), specjalistycznemu sprzętowi do diagnozy i terapii (biofeedback) oraz innych programów edukacyjno-multimedialnych, mamy możliwości wczesnego korygowania dysfunkcji u dzieci i wczesnego wspomagania rozwoju. Dzieci bardzo szybko zaadoptowały się do nowych warunków i chętnie biorą udział w różnych przedsięwzięciach proponowanych przez nauczycieli. Najlepszym tego przykładem jest mała galeryjka zdjęć z pierwszych godzin i dni pobytu w naszej placówce.

Anna Zybała
Punkt Przedszkolny
„Akademia Przedszkolaka”
w Kleczanowie