Misja Stowarzyszenia

 

 

Celem działania Stowarzyszenia jest:

  1. wspieranie i aktywizacja wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, oświatowego, kulturalnego i gospodarczego regionu sandomierskiego,
  2. współpraca mieszkańców regionu sandomierskiego,
  3. wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.


    1. Zobacz również nasz statut.