Zarząd Stowarzyszenia

 
Prezes:  Ewa Biernacka
Wice Prezes:  Anna Zybała
Skarbnik:  Barbara Ćmiel
Członek:  Mariusz Zybała